Kategori:Kata dengan unsur serapan -iah

Dari Wiktionary bahasa Indonesia, kamus bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

ibtidaiah (ibtida - ibtidai) hijaiah (hija - hijai) ijtimaiah (ijtima - ijtimai) istimaiah (istima - istimai) rajabiah (rajab - rajabi) talabiah (talab - talabi) asabiah (asab - asabi) alkitabiah (alkitab - alkitabi) talbiah (talb - talbi) jambiah (jamb - jambi) jembiah (jemb - jembi) karbiah (karb - karbi) tarbiah (tarb - tarbi) rubiah (rub - rubi) abadiah (abad - abadi) hadiah (had - hadi) wahadiah (wahad - wahadi) berhadiah (berhad - berhadi) abjadiah (abjad - abjadi) wahdiah (wahd - wahdi) fidiah (fid - fidi) tauhidiah (tauhid - tauhidi) kasabandiah (kasaband - kasabandi) ubudiah (ubud - ubudi) khilafiah (khilaf - khilafi) harafiah (haraf - harafi) kaifiah (kaif - kaifi) harfiah (harf - harfi) lagiah (lag - lagi) ilahiah (ilah - ilahi) falakiah (falak - falaki) imsakiah (imsak - imsaki) zakiah (zak - zaki) rukiah (ruk - ruki) aliah (al - ali) amaliah (amal - amali) jahiliah (jahil - jahili) akliah (akl - akli) tauliah (taul - tauli) culiah (cul - culi) kuliah (kul - kuli) syumuliah (syumul - syumuli) masuliah (masul - masuli) jamiah (jam - jami) alamiah (alam - alami) islamiah (islam - islami) bahimiah (bahim - bahimi) alimiah (alim - alimi) ilmiah (ilm - ilmi) bumiah (bum - bumi) badaniah (badan - badani) wahadaniah (wahadan - wahadani) wahdaniah (wahdan - wahdani) wijdaniah (wijdan - wijdani) rohaniah (rohan - rohani) samaniah (saman - samani) jasmaniah (jasman - jasmani) tahniah (tahn - tahni) diniah (din - dini) batiniah (batin - batini) firauniah (firaun - firauni) rapiah (rap - rapi) kopiah (kop - kopi) rupiah (rup - rupi) sadariah (sadar - sadari) jariah (jar - jari) ainunjariah (ainunjar - ainunjari) kariah (kar - kari) kamariah (kamar - kamari) komariah (komar - komari) qariah (qar - qari) syariah (syar - syari) zariah (zar - zari) kibriah (kibr - kibri) sederiah (seder - sederi) meriah (mer - meri) dahriah (dahr - dahri) syahriah (syahr - syahri) jahiriah (jahir - jahiri) lahiriah (lahir - lahiri) hijriah (hijr - hijri) curiah (cur - curi) huriah (hur - huri) naluriah (nalur - naluri) nuriah (nur - nuri) syuriah (syur - syuri) zuriah (zur - zuri) syahsiah (syahs - syahsi) syamsiah (syams - syamsi) logawiah (logaw - logawi) hawiah (haw - hawi) sanawiah (sanaw - sanawi) menyiah (meny - menyi) hasyiah (hasy - hasyi) tanfiziah (tanfiz - tanfizi) takziah (takz - takzi)

fitriah (fitr - fitri) insaniah falsafiah

daayah (daa - daai) dayah (da - dai) hidayah (hida - hidai) kifayah (kifa - kifai) diayah (dia - diai) layah (la - lai) wilayah (wila - wilai) ulayah (ula - ulai) kalimayah (kalima - kalimai) jenayah (jena - jenai) binayah (bina - binai) jinayah (jina - jinai) payah (pa - pai) rayah (ra - rai) berayah (bera - berai) gerayah (gera - gerai) merayah (mera - merai) seduayah (sedua - seduai) suduayah (sudua - suduai) kuayah (kua - kuai) wayah (wa - wai) rojabiyah (rojab - rojabi) asabiyah (asab - asabi) makiyah (mak - maki) aliyah (al - ali) jamiyah (jam - jami) rukyah (ruk - ruki) ganyah (gan - gani) lanyah (lan - lani) ranyah (ran - rani) nyanyah (nyan - nyani) menyanyah (menyan - menyani) enyah (en - eni) lenyah (len - leni) renyah (ren - reni) berenyah (beren - bereni) lunyah (lun - luni) melunyah (melun - meluni) toyah (to - toi) karyah (kar - kari) kiryah (kir - kiri) syah jizyah (jiz - jizi)

madaniyah