Wiktionary:ProyekWiki bahasa Sunda

Dari Wiktionary bahasa Indonesia, kamus bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Aturan Narjamahkeun[sunting]

Aturan ieu dipaké ku “Transformator Token” pikeun ngarombak “tangkal token basa Indonésia” jadi “tangkal token basa Sunda”. Aturan ieu dipapay ti nomer hiji heula. Tingali ogé katerangan dina catetan suku.

 1. Frase ditarjamahkeun sacéréwéléna jadi Kecap Kantétan numutkeun data dina /Frasa
 2. Nama atawa Kata Asing ditarjamahkeun numutkeun data dina /Nama atawa id_su_foreign.csv.
 3. [Éksésif]: “terlalu” + Kata Sifat dirombak jadi Kecap Sipat + “teuing”
 4. [Superlatif]: “paling” + Kata Sifat dirombak jadi “pang-” + Kecap Sipat + “-na”
 5. [Kontinyu]: “masih” + Kata Sifat dirombak jadi Kecap Sipat + “kénéh”
 6. “kembali” + Kata Kerja dirombak jadi Kecap Pagawéan + “deui”
 7. “orang” ...
  1. dituturkeun ku Kata Benda ditarjamahkeun jadi “urang”
  2. lainna, ditarjamahkeun jadi “jelema”
 8. “baru” ...
  1. dituturkeun ku ( Kata Kerja | Kata Benda | Modal | Waktu | Angka ) ditarjamahkeun jadi “kakara” (Tanda pipa ajeg '|', dibacana 'atawa'. Conto: ( Kata Bilangan | Angka ), dibaca: Kata Bilangan atawa Angka.)
  2. nuturkeun Terminasi (ciri yén aya di awal klausa atawa awal kalimah; Terminasi, nyaéta rupa-rupa tanda baca: pananya, panyeluk, titik, koma, jsté.), ditarjamahkeun jadi “kakara”
  3. lainna, ditarjamahkeun jadi “anyar”
 9. “dengan” + ...
  1. dituturkeun ku Kata Benda Perkakas, ditarjamahkeun jadi “maké”
  2. dituturkeun ku ( Kata Benda | Kata Ganti (Pronomina) | Kata Bilangan | Modal ), ditarjamahkeun jadi “jeung”
  3. lainna, ditarjamahkeun jadi “kalawan”
 10. “baik” + A + ( “atau” | “maupun” ) + B, ditarjamahkeun jadi “boh” + A + “boh” + B
 11. “pukul” + ( Kata Bilangan | Angka ), ditarjamahkeun jadi “jam” + (Kecap Bilangan | Angka )
 12. “hari” ...
  1. dituturkeun ku ( Kata Sifat | Kata Keterangan ), ditarjamahkeun jadi “poé”
  2. lainna, henteu ditarjamahkeun, tetep “hari”
 13. “masing-masing” ...
  1. dituturkeun ku Kata Benda, ditarjamahkeun jadi “séwang-séwangna”
  2. dituturkeun ku Terminasi, ditarjamahkeun jadi “séwang-séwangan”
  3. lainna, ditarjamahkeun jadi “unggal”
 14. “sekali” ...
  1. dituturkeun ku Terminasi (ciri yén aya di tungtung klausa atawa tungtung kalimah), ditarjamahkeun jadi “pisan”
  2. lainna, ditarjamahkeun jadi “sakali”
 15. Upama kapanggih, kecap-kecap séjén ditarjamahkeun numutkeun data dina kamus id_su_main.csv atawa id_su_entries.csv
 16. [Sufiks]:
  1. Kata + “-ku”, ditarjamahkeun jadi Kecap + “kuring”
  2. Kata + “-mu”, ditarjamahkeun jadi Kecap + “kuring”
  3. Kata + “-nya” ... ditarjamahkeun jadi ( Kecap + “-na” | Kecap + “-ana” )
 17. [Afiks]:
  1. “se-” + Kata, ditarjamahkeun jadi “sa-”+ Kecap
  2. “ke-” + Kata, ditarjamahkeun jadi “ka-”+ Kecap
  3. “ter-” + Kata Sifat, ditarjamahkeun jadi “pang-”+ Kecap Sipat + “-na”

Kecap dina Kamus[sunting]

Sakabéh data ngeunaan kecap-kecap disimpen dina “kamus”. Kamus ieu mangrupa fileanu formatna CSV. Contona:

"ID";"Valid";"SU";"Fn";"Ctx";"Form";"Root"
"--";1;"maenya";"q";"--";"--";"maenya"
"--";1;"kapalang";"ad";"--";;"kapalang"
"adalah";1;"nyaéta";"ad";"--";"--";"éta"
"adapun";1;"sedengkeun";"c";"--";"--";"sedeng"
"adik";1;"adi";"pn";"pancakaki";"--";"adi"
"abang";1;"akang";"pn";"pancakaki";"—";"akang"
.....

Dina kamus, unggal kolom dipisahkeunana ku titik-koma. Baris kahiji minangka ngaran kolom, nyaéta:

 • ID: kolom kecap basa Indonésia. Saupama eusi kolom ieu mangrupa '--', data nu aya dina sabaris moal dipaké dina program.
 • Valid = '1': kecap bakal dipaké nalika narjamahkeun.
 • Valid = '0': kecap moal dipaké nalika narjamahkeun.
 • SU: kolom kecap basa Sunda, tarjamahan tina kolom ID.
 • Fn: fungsi kecap, bisa mangrupa:
  • 'q' = Kata Tanya
  • 'ad' = Katerangan
  • 'c' = Kata Sambung
  • 'pn' = Kata Ganti
  • 'vi' = Kata Kerja Dasar
  • 'v' = Kata Kerja Aktif
  • 'vp' = Kata Kerja Pasif
  • 'r' = Kata Seru
  • 'm' = Modal atau Modalitas
  • 'b' = Kata Bilangan
 • Ctx: Kontéks (larapan) kecap, contona:
  • 'alat'
  • 'awak' = bagian awak
  • 'waktu'
  • 'warna'
  • 'sato'
  • 'tempat'

Panutup[sunting]

Sakieu heula dokuméntasi téknis program LTSI. Bongbolongan, pamundut, jsb. tiasa dikintunkeun ka surélék sim kuring: dian.nugraha@gmail.com Hatur nuhun kana perhatosanana.

München, 29. November 2007
Dian Tresna Nugraha
http://tarjamah.sabilulungan.org/doc/LTIS-1.0.pdf

Lihat pula