fonds

Dari Wikikamus bahasa Indonesia, kamus bebas

bahasa Indonesia Peranakan[sunting]

Verba [pea]

fonds

  1. dana
    • 1921, Kwee Hing Tjiat Doea Kapala Batoe, Nauer & Dimmick, hlm. 86
      sekola perlajaran dan sekola industrie atawa satoe fonds boeat kirim student ka negri asing boeat beladjar itoe semoea