Lompat ke isi

kencot

Dari Wikikamus bahasa Indonesia, kamus bebas
Adjektiva [ jv ]

kencot

  1. (enggon-enggonan) lapar

Referensi

[sunting]
  • Poerwadarminta, W. J. S. (1939). Bausastra Jawa. Batavia: J. B. Wolters.
Adjektiva [jv-bms]

kencot

  1. lapar
    Inyong kencot
    Saya lapar
Pelafalan
  • (file)