Lampiran:Daftar Swadesh bahasa Hakka

Dari Wiktionary bahasa Indonesia, kamus bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Berikut ini adalah daftar Swadesh (en) untuk bahasa Indonesia dan Hakka (Siyen/Liuktui/Moiyan).semangat

Presentasi[sunting]

Untuk informasi lebih lanjut, baca artikel di Wikipedia bahasa Inggris tentang daftar Swadesh

Daftar kata Swadesh adalah daftar yang dikembangkan oleh seorang linguis bernama Morris Swadesh. Daftar ini digunakan sebagai alat pembelajaran tentang evolusi bahasa. Daftar ini mengandung satu set kata-kata dasar yang dapat ditemukan di hampir semua bahasa. Daftar ini tersedia dalam berbagai variasi, antara lain:

  • versi lengkap 207 kata, yang di dalamnya mengandung beberapa kata yang mungkin tidak ditemukan di beberapa tempat di dunia (misalnya ular dan salju)
  • versi pendek 100 kata.

Beberapa versi lebih dapat diandalkan dari versi-versi lainnya dalam hal universalitas kemunculan kata tersebut.

(Daftar kata ini tidak digunakan sebagai leksikon dasar untuk berkomunikasi dengan penutur bahasa tersebut; jika Anda mencari hal tersebut, gunakan referensi-referensi yang ada di Wikivoyage.)

Daftar[sunting]

No. Bahasa Indonesia Bahasa Hakka
1 saya ngài
2 kamu ǹg, ǹ, ngì
3 dia
4 kami/kita ngài-tén, ngài-teû, ngài-yá-teû (kami), ên-teû, ên, thai-kâ (kita)
5 kalian ngì-teû, ǹ-teû, ǹg-teû
6 mereka kì-teu, kì-teu-sà
7 ini , liáé
8 itu ke
9 sini é-yè, yá-phién, yá-tap-é, yá-tap-vi
10 situ/sana ke-yè, ke-phién, ke-vi, ke-sak
11 siapa má-sà, má-ngìn
12 apa mak-ke, má-ke, má-kai
13 di mana nai-vi, nai-é, lai-é
14 kapan kí-sṳ̀, hò-sṳ̀, nai-kiú
15 bagaimana ngióng-pân, ngiong-kat-sat, ngiong-é
16 bukan/tidak m̀-he,
17 semua chhiòn-phu, só-yû, lûng-chúng
18 banyak
19 beberapa kí-chak (buah, ekor), kí-ha, kiâ
20 sedikit yit-sit-é, yit-tiám-é
21 lain phe̍t, phie̍t
22 satu yit
23 dua ngì
24 tiga sâm
25 empat si
26 lima ńg
27 besar thai
28 panjang chhòng
29 lebar kóng, fat
30 tebal heu (厚)
31 berat chhûng
32 kecil se
33 pendek tón
34 sempit ha̍p
35 tipis pho̍k
36 perempuan/wanita moi-é, ńg-ngìn
37 laki-laki/pria lai-é, nàm-ngìn
38 manusia ngìn
39 anak se-ngìn-é
40 istri pû-ngiòng
41 suami ló-kûng, láu-kûng
42 ibu â-mê
43 ayah â-pâ
44 binatang thung-vu̍t, khìm-chhu
45 ikan ǹg-é, ǹ-é
46 burung tiâu-é
47 anjing kiéu-é, kéu-é
48 kutu chhùng-é
49 ular sà-kô
50 cacing hién-kûng
51 pohon su-é
52 hutan sân-nà
53 ranting khwá
54 buah kó-chṳ́, súi-kó
55 biji chṳ́
56 daun ya̍p-é
57 akar kîn
58 kulit kayu su-phì
59 bunga
60 rumput chhó
61 tali sok-è
62 kulit phì-è
63 daging ngiuk
64 darah hiet
65 tulang kut
66 lemak phì-ngiuk
67 telur lón, chhûn
68 tanduk kok
69 ekor
70 bulu
71 rambut theù-nà-mô
72 kepala theù-nà
73 telinga ngí-kûng
74 mata muk-chû, ngián-chû
75 hidung phi
76 mulut choi
77 gigi ngà
78 lidah sa̍t-mà
79 kuku chṳ́-kap
80 kaki kiok
81 telapak kaki kiok-tái
82 lutut chhit-theù
83 tangan
84 sayap yi̍t-kap
85 perut tú-sṳ́
86 usus chhòng
87 leher kiáng-kîn
88 punggung poi-nòng
89 payudara nen-kû
90 jantung sîm-chhong
91 hati sîm-kôn
92 minum (meminum) lîm
93 makan (memakan) sṳ̍t
94 gigit (menggigit) ngâu
95 isap (mengisap) po̍k
96 ludah (meludah) lién
97 muntah phôn,
98 tiup (meniup) chhôi
99 nafas (bernafas) chhón-hi
100 tawa (tertawa) seu, siau
101 lihat (melihat) khon-tó, khon-táu
102 dengar (mendengar) thâng-tó, thâng-táu
103 tahu (mengetahui) , tî-táu
104 pikir (berpikir) sióng-tó, mén
105 cium (mencium) phi-tó (membaui)
106 takut kiâng
107 tidur soi-muk
108 hidup sâng
109 mati sí-thet, sí-phet
110 bunuh (membunuh) tá-sí, chhṳ̀
111 kelahi (berkelahi) chhàu-chong, chhàu-kâu-é
112 buru (berburu) tá-lia̍p
113 pukul (memukul)
114 potong (memotong) kot
115 belah (membelah) pak-khôi
116 tusuk (menusuk) , chhiu̍k-tó
117 coret (mencoret) thù-ap
118 gali (menggali) vet, khu̍t
119 renang (berenang) chhiù-súi, sé-sṳ̂n
120 terbang pî-tó
121 jalan (berjalan) hàng
122 datang lòi
123 baring (berbaring) mìn
124 duduk chhô-tén
125 diri (berdiri) khî-tén
126 belok (berbelok) chón
127 jatuh tiet-tó
128 beri (memberi) nâ-tén
129 pegang (memegang) kha̍k-tén
130 peras (memeras) cha (榨), tá-...
131 gosok (menggosok) chho
132 cuci (mencuci)
133 hapus (menghapus) chhu̍t (捽)
134 tarik (menarik) lâi-tén
135 dorong (mendorong) súng ()
136 lempar (melempar) tiû, fúng
137 ikat (mengikat) póng (綁)
138 jahit (menjahit) khià-chṳ̂m (擎針), nâ-chṳ̂m (拿針)
139 hitung (menghitung) son
140 kata (berkata) kóng-fa, fa
141 nyanyi (bernyanyi) chhong, chhong-kô
142 main (bermain) káu
143 apung (mengapung) (浮)
144 alir (mengalir) liù-tén
145 beku (membeku) tung-kiet (凍結)
146 bengkak (membengkak) chúngchúng-hí-lòi
147 matahari ngit-theù
148 bulan ngie̍t-kông, ngia̍t-kwông
149 bintang sên-é
150 air súi
151 hujan , lo̍k-yí
152 sungai hò-pa
153 danau
154 laut hói
155 garam yàm
156 batu sa̍k-kú
157 pasir
158 debu fôi
159 bumi thi-khiù
160 awan yùn
161 kabut mùng-sâ
162 langit thiên
163 angin fûng
164 salju siet, siat
165 es pên
166 asap yên, yân
167 api
168 abu fó-fôi
169 bakar seû-tén, sâu
170 jalan lu
171 gunung sân
172 merah fùng-set
173 hijau chhiâng-set
174 kuning vòng-set
175 putih pha̍k-set
176 hitam vû-set
177 malam am-pû-theù, ya
178 hari ngit
179 tahun ngièn, ngiàn
180 hangat vûn-nôn
181 dingin lâng
182 penuh nêm
183 baru sîn
184 lama/tua , láu
185 baik , háu
186 buruk fái
187 busuk chhu
188 kotor lá-sap
189 lurus chhṳ̍t
190 bulat yèn, yàn
191 tajam chiâm
192 tumpul thun (鈍)
193 licin va̍t
194 basah sṳp
195 kering châu
196 betul chho̍k
197 dekat khiûn
198 jauh yèn, yàn
199 kanan yu
200 kiri chó
201 di hôi, chhôi, chhai, ti, thê
202 dalam tî-tú, tî-poi, tú-hong
203 dengan lâu, thùng
204 dan lâu
205 kalau na-he, he
206 karena yîn-vi, yîn-chên
207 nama miàng-è
Daftar Swadesh
JawaSundaCirebonanBaliGorontaloMaduraMelayuNiasAcehKaroBatak TobaBugisMakassarMelayu AmbonSelayarPalembangMinangkabauMunaRejangBanjar
InggrisPrancisJermanItaliaSpanyolBelandaRusiaEsperantoSwediaLatinBretonFinlandiaMadagaskar
TionghoaJepangHokkienHakka