Lampiran:Daftar Swadesh bahasa Jawa

Dari Wiktionary bahasa Indonesia, kamus bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Berikut ini adalah daftar Swadesh (en) untuk bahasa Indonesia dan Jawa (dalam register ngoko dan krama), disertai dengan aksara Jawa, audio, dan daftar swadesh untuk bahasa Jawa dialek Cirebon, dialek Surabaya, dan dialek Banyumasan (yang ketiganya tidak memiliki kode ISO).

Presentasi

Untuk informasi lebih lanjut, baca artikel di Wikipedia bahasa Inggris tentang daftar Swadesh

Daftar kata Swadesh adalah daftar yang dikembangkan oleh seorang linguis bernama Morris Swadesh. Daftar ini digunakan sebagai alat pembelajaran tentang evolusi bahasa. Daftar ini mengandung satu set kata-kata dasar yang dapat ditemukan di hampir semua bahasa. Daftar ini tersedia dalam berbagai variasi, antara lain:

  • versi lengkap 207 kata, yang di dalamnya mengandung beberapa kata yang mungkin tidak ditemukan di beberapa tempat di dunia (misalnya ular dan salju)
  • versi pendek 100 kata.

Beberapa versi lebih dapat diandalkan dari versi-versi lainnya dalam hal universalitas kemunculan kata tersebut.

(Daftar kata ini tidak digunakan sebagai leksikon dasar untuk berkomunikasi dengan penutur bahasa tersebut; jika Anda mencari hal tersebut, gunakan referensi-referensi yang ada di Wikivoyage.)

Daftar

No. bahasa Indonesia Basa Jawa (ngoko) Basa Jawa (krama) Audio (ngoko) Basa Jawa Cirebonan Basa Jawa Surabayanan Basa Jawa Banyumasan
1 aku; saya aku ꦲꦏꦸ, awak dhéwé ꦲꦮꦏ꧀ꦝꦺꦮꦺ kula ꦏꦸꦭ, kawula ꦏꦮꦸꦭ, ingsun ꦲꦶꦁꦱꦸꦤ꧀ kula, isun, kita, réang aku, kula, ésun, réyang, awakku
2 kamu; engkau kowé ꦏꦺꦴꦮꦺ, sampeyan ꦏꦺꦴꦮꦺ panjenengan ꦥꦚ꧀ꦗꦼꦤꦼꦁꦔꦤ꧀ sira, ira, sampéan, dika kowé, koen, sampéyan, awakmu, rika
3 dia dhèwèké ꦝꦺꦮꦺꦏ꧀ꦏꦺ panjenenganipun ꦥꦚ꧀ꦗꦼꦤꦼꦁꦔꦤ꧀ꦤꦶꦥꦸꦤ꧀, piyambakipun ꦥꦶꦪꦩ꧀ꦧꦏ꧀ꦏꦶꦥꦸꦤ꧀ déwéké dhèké, dhèkné, dhèknèn, dhèknèné
4 kami / kita aku lan kowé kabèh ꦲꦏꦸꦭꦤ꧀ꦏꦺꦴꦮꦺꦏꦧꦺꦃ, kita ꦏꦶꦠ kula kaliyan panjenengan sedaya ꦏꦸꦭ​ꦏꦭꦶꦪꦤ꧀ꦥꦚ꧀ꦗꦼꦤꦼꦔꦤ꧀ꦱꦼꦢꦪ kita-kita, awakdéwék awak dhéwé, ndhèwèk
5 kalian kowé kabèh ꦏꦺꦴꦮꦺꦏꦧꦺꦃ panjenengan sedaya ꦥꦚ꧀ꦗꦼꦤꦼꦁꦔꦤ꧀ꦱꦼꦢꦪ sira kabéh kowé/koen kabèh, kowé-kowé, koen-koen
6 mereka dhèwèké kabèh ꦝꦺꦮꦺꦏ꧀ꦏꦺꦏꦧꦺꦃ panjenenganipun sedaya ꦥꦚ꧀ꦗꦼꦤꦼꦁꦔꦤ꧀ꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦱꦼꦢꦪ wong-wong kaé dhèknèn kabèh
7 ini iki ꦲꦶꦏꦶ, kiyé ꦏꦶꦪꦺ puniki ꦥꦸꦤꦶꦏꦶ, meniki ꦩꦼꦤꦶꦏꦶ kien, iki iki
8 itu iku ꦲꦶꦏꦸ, kuwi ꦏꦸꦮꦶ, kaé ꦏꦲꦺ puniku ꦥꦸꦤꦶꦏꦸ, meniku ꦩꦼꦤꦶꦏꦸ; punika ꦥꦸꦤꦶꦏ, menika ꦩꦼꦤꦶꦏ kuen, iku iku, ika, kaé
9 di sini kéné ꦏꦺꦤꦺ mriki ꦩꦿꦶꦏꦶ, ngriki ꦔꦿꦶꦏꦶ ning kéné, méné kéné
10 di situ / di sana kana ꦏꦤ mriku ꦩꦿꦶꦏꦸ, ngriku ꦔꦿꦶꦏꦸ; mrika ꦩꦿꦶꦏ, ngrika ꦔꦿꦶꦏ ning kana, mono kono, kana
11 siapa sopo ꦱꦪ sinten ꦱꦶꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ sapa sapa
12 apa opo ꦲꦥ punapa ꦥꦸꦤꦥ, menapa ꦩꦼꦤꦥ apa apa
13 di mana ngendi ꦔꦼꦤ꧀ꦢꦶ, ingendi ꦲꦶꦁ​ꦔꦼꦤ꧀ꦢꦶ pundi ꦥꦸꦤ꧀ꦢꦶ ning endi (mendi) ndhi
14 kapan kapan ꦏꦥꦤ꧀ kapan kapan, suk kapan
15 bagaimana piyé ꦥꦶꦪꦺ, kepriyé ꦏꦼꦥꦿꦶꦪꦺ pripun ꦥꦿꦶꦥꦸꦤ꧀, kepribèn ꦥꦼꦥꦿꦶꦧꦺꦤ꧀ kepribén/pribé, kepriwén/priwé kepiyé, piyé, yak-apa, yok-apa
16 tidak / bukan dudu ꦢꦸꦢꦸ; ora ꦲꦺꦴꦫ sanès ꦱꦤꦺꦱ꧀; mboten ꦩ꧀ꦧꦺꦴꦠꦼꦤ꧀ dudu, ora, belih dudu; gak/igak
17 semua kabèh ꦏꦧꦺꦃ sedaya ꦱꦼꦢꦪ, sedanten ꦱꦼꦢꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ kabèh kabèh
18 banyak akèh ꦲꦏꦺꦃ kathah ꦏꦛꦃ akèh akèh, mblarah
19 beberapa pira-pira ꦥꦶꦫꦥꦶꦫ pinten-pinten ꦥꦶꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦥꦶꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ sawetara sebagéyan
20 sedikit (adverbia) sithik ꦱꦶꦛꦶꦏ꧀, sathithik ꦱꦛꦶꦛꦶꦏ꧀ sakedhik ꦱꦏꦼꦝꦶꦏ꧀ setitik, sendik sithik, thithik, dumil
21 lain liya ꦭꦶꦪ, séjé ꦱꦺꦗꦺ sanès ꦱꦤꦺꦱ꧀, lintu ꦭꦶꦤ꧀ꦠꦸ
sèjèn séjé, liya, bédha
22 satu siji ꦱꦶꦗꦶ satunggal ꦱꦠꦸꦁꦒꦭ꧀ siji, se- sitok/situk, siji, tunggal
23 dua loro ꦭꦺꦴꦫꦺꦴ kalih ꦏꦭꦶꦃ loro loro
24 tiga telu ꦠꦼꦭꦸ tiga ꦠꦶꦒ telu telu
25 empat papat ꦥꦥꦠ꧀ sekawan ꦏꦼꦏꦮꦤ꧀ papat pat, papat
26 lima lima ꦭꦶꦩ gangsal ꦒꦁꦱꦭ꧀ lima lima
27 besar gedhé ꦒꦼꦝꦺ ageng ꦲꦒꦼꦁ gedé gedhé, gedhi
28 panjang dawa ꦢꦮ panjang ꦥꦚ꧀ꦗꦁ dawa dawa
29 lebar jembar ꦗꦼꦩ꧀ꦧꦂ, amba ꦲꦩ꧀ꦧ wiyar ꦮꦶꦪꦂ amba amba, jembar, los
30 tebal kandel ꦏꦤ꧀ꦢꦼꦭ꧀ kandel kandel
31 berat abot ꦲꦧꦺꦴꦠ꧀ awrat ꦲꦮꦿꦠ꧀ abot abot, antep
32 kecil cilik ꦕꦶꦭꦶꦏ꧀ alit ꦲꦭꦶꦠ꧀ cilik cilik
33 pendek cendhèk ꦕꦼꦤ꧀ꦝꦺꦏ꧀ cekak ꦕꦼꦏꦏ꧀ cindek cindheg, cendheg, cendhek; pendhèk, cendhèk
34 sempit ciut/ciyut ꦕꦶꦪꦸꦠ꧀, seseg ꦱꦼꦱꦼꦒ꧀ ciut ciyut
35 tipis tipis ꦠꦶꦥꦶꦱ꧀ tipis tipis
36 perempuan / wanita wèdok ꦮꦺꦢꦺꦴꦏ꧀, wadon ꦮꦢꦺꦴꦤ꧀ èstri ꦲꦺꦱ꧀ꦠꦿꦶ wadon wèdok
37 laki-laki / pria lanang ꦭꦤꦁ jaler ꦗꦊꦂ lanang lanang
38 manusia uwong ꦲꦸꦮꦺꦴꦁ, manungsa ꦩꦤꦸꦁꦱ tiyang ꦠꦶꦪꦁ, jalma ꦗꦭ꧀ꦩ menusa, wong wong/uwong, menungsa
39 anak anak ꦲꦤꦏ꧀ putra ꦥꦸꦠꦿ, siwiꦱꦶꦮꦶ putra, anak anak
40 istri bojo wadon ꦧꦺꦴꦗꦺꦴꦮꦢꦺꦴꦤ꧀ garwa èstri ꦒꦂꦮꦲꦺꦱ꧀ꦠꦿꦶ, somah ꦱꦺꦴꦩꦃ rabi bojo wèdok, wèdokan
41 suami laki ꦭꦏꦶ, bojo lanang ꦧꦺꦴꦗꦺꦴꦭꦤꦁ garwa jaler ꦒꦂꦮꦗꦊꦂ laki bojo lanang, lanangan
42 ibu simbok ꦱꦶꦩ꧀ꦧꦺꦴꦏ꧀, emak ꦲꦼꦩꦏ꧀ biyung ꦧꦶꦪꦸꦁ, ibu ꦲꦶꦧꦸ mimi embok/mbok, emak/mak
43 ayah / bapak bapak ꦧꦥꦏ꧀ rama ꦫꦩ mama bapak
44 binatang kéwan ꦏꦺꦮꦤ꧀ sato ꦱꦠꦺꦴ satoan kéwan
45 ikan iwak ꦲꦶꦮꦏ꧀ ulam ꦲꦸꦭꦩ꧀ iwak iwak
46 burung manuk ꦩꦤꦸꦏ꧀ peksi ꦥꦼꦏ꧀ꦱꦶ manuk manuk
47 anjing asu ꦲꦱꦸ segawon ꦱꦼꦒꦮꦺꦴꦤ꧀ kirik asu
48 kutu tuma ꦠꦸꦩ tuma tuma
49 ular ula ꦲꦸꦭ sawer ꦱꦮꦼꦂ ula ula
50 cacing cacing ꦕꦕꦶꦁ cacing cacing
51 pohon wit ꦮꦶꦠ꧀, uwit ꦲꦸꦮꦶꦠ꧀ ewit wit/uwit
52 hutan alas ꦲꦭꦱ꧀ wana ꦮꦤ alas, hutan alas, kebon
53 tongkat (dari kayu) pang ꦥꦁ pang pang
54 buah woh ꦮꦺꦴꦃ, uwuh ꦲꦸꦮꦸꦃ uwoh woh
55 biji isi ꦲꦶꦱꦶ, wiji ꦮꦶꦗꦶ wijil iji, wos/uwos
56 daun godhong ꦒꦺꦴꦝꦺꦴꦁ godong godhong
57 akar oyod ꦲꦺꦴꦪꦺꦴꦢ꧀ oyod oyot
58 kulit kayu kulit kulit kayu
59 bunga kembang ꦏꦼꦩ꧀ꦧꦁ puspa ꦥꦸꦱ꧀ꦥ, sari ꦱꦫꦶ kembang kembang
60 rumput suket ꦱꦸꦏꦼꦠ꧀ suket suket
61 tali tali ꦠꦭꦶ tali tali, cancang, tampar
62 kulit kulit ꦏꦸꦭꦶꦠ꧀ kulit kulit
63 daging daging ꦢꦒꦶꦁ daging daging
64 darah getih ꦒꦼꦠꦶꦃ rah ꦫꦃ getih getih, getèh
65 tulang balung ꦧꦭꦸꦁ balung balung
66 lemak gajih ꦒꦗꦶꦃ gajih gajih/gajèh
67 telur endhog ꦲꦼꦤ꧀ꦝꦺꦴꦒ꧀ tigan ꦠꦶꦒꦤ꧀ endog endhok/ndhok
68 tanduk sungu ꦱꦸꦔꦸ sungu sungu
69 ekor buntut ꦧꦸꦤ꧀ꦠꦸꦠ꧀ wingkingan ꦮꦶꦁꦏꦶꦁꦔꦤ꧀ buntut buntut
70 bulu wulu ꦮꦸꦭꦸ wulu ulu
71 rambut rambut ꦫꦩ꧀ꦧꦸꦠ꧀ rikma ꦫꦶꦏ꧀ꦩ rambut rambut
72 kepala endhas ꦲꦼꦤ꧀ꦝꦱ꧀, sirah ꦱꦶꦫꦃ sirah ꦱꦶꦫꦃ mustaka ꦩꦸꦱ꧀ꦠꦏ sirah, endas endhas/ndhas
73 telinga kuping ꦏꦸꦥꦶꦁ talingan ꦠꦭꦶꦔꦤ꧀ kuping kuping
74 mata mata ꦩꦠ, mripat ꦩꦿꦶꦥꦠ꧀ paningalan ꦥꦤꦶꦔꦭ꧀ꦭꦤ꧀ mata mata, mripat
75 hidung irung ꦲꦶꦫꦸꦁ, cungur ꦕꦸꦔꦸꦂ grana ꦒꦿꦤ cungur irung, cingur
76 mulut lambé ꦭꦩ꧀ꦧꦺ, cangkem ꦕꦁꦏꦼꦩ꧀ tutuk ꦠꦸꦠꦸꦏ꧀ cangkem lambé, cangkem
77 gigi untu ꦲꦸꦤ꧀ꦠꦸ waja ꦮꦗ untu untu
78 lidah ilat ꦲꦶꦭꦠ꧀ lathi ꦭꦛꦶ ilat ilat
79 kuku kuku ꦏꦸꦏꦸ kuku kuku
80 kaki sikil ꦱꦶꦏꦶꦭ꧀, sampeyan ꦱꦩ꧀ꦥꦺꦪꦤ꧀ suku ꦱꦸꦏꦸ sikil sikil
81 tungkai dlamakan ꦢ꧀ꦭꦩꦏ꧀ꦏꦤ꧀ dampal dlamakan
82 lutut dhengkul ꦝꦼꦁꦏ꧀ꦭꦸ dengkul dhengkul
83 tangan tangan ꦠꦔꦤ꧀ asta ꦲꦱ꧀ꦠ tangan tangan
84 sayap suwiwi ꦱꦸꦮꦶꦮꦶ suwiwi suwiwi
85 perut weteng ꦮꦼꦠꦼꦁ padhaharan ꦥꦝꦲꦂꦫꦤ꧀ weteng weteng
86 usus usus ꦲꦸꦱꦸꦱ꧀ ucus usus
87 leher gulu ꦒꦸꦭꦸ angga ꦲꦁꦒ, jangga ꦗꦁꦒ gulu gulu
88 punggung geger ꦒꦼꦒꦼꦂ pengkeran ꦥꦼꦁꦏꦼꦂꦫꦤ꧀, punggung ꦥꦸꦁꦒꦸꦁ boyok geger
89 payudara dhadha ꦝꦝ, susu ꦱꦸꦱꦸ pambayun ꦥꦩ꧀ꦧꦪꦸꦤ꧀ susu susu
90 jantung jantung ꦗꦤ꧀ꦠꦸꦁ jantung jantung
91 hati ati ꦲꦠꦶ manah ꦩꦤꦃ, panggalih ꦥꦁꦒꦭꦶꦃ ati ati
92 minum (meminum) ombé/ngombé ꦲꦺꦴꦩ꧀ꦧꦺ unjuk ꦲꦸꦚ꧀ꦗꦸꦏ꧀, inum ꦲꦶꦤꦸꦩ꧀ nginung ombé
93 makan (memakan) pangan/mangan ꦥꦔꦤ꧀, badhog ꦧꦝꦺꦴꦒ꧀ dhahar ꦝꦲꦂ, tedha ꦠꦼꦝ, madhang ꦩꦝꦁ mangan pangan, badhog
94 gigit (menggigit) cokot ꦕꦺꦴꦏꦺꦴꦠ꧀ nyokot cokot
95 isap (mengisap) sedhot ꦱꦼꦝꦺꦴꦠ꧀, isep ꦲꦶꦱꦼꦥ꧀ irup ꦲꦶꦫꦸꦥ꧀ sesep, nyedot sedhot
96 ludah (meludah) idu/ngidu ꦲꦶꦢꦸ ngiduh idu
97 muntah wutah/mutah ꦮꦸꦠꦃ mutah utah, gumoh
98 tiup (meniup) sebul/nyebul ꦚꦼꦧꦸꦭ꧀ ngempos, damoni sebul
99 napas (bernapas) ambek ꦲꦩ꧀ꦧꦼꦏ꧀ ambekan ambegan
100 tawa (tertawa) guyu ꦒꦸꦪꦸ ngguyu, gemuyu guyu
101 lihat (melihat) sawang ꦱꦮꦁ, delok ꦢꦼꦭꦺꦴꦏ꧀, deleng ꦢꦼꦊꦁ pirsa ꦥꦶꦂꦱ, tingal ꦠꦶꦔꦭ꧀ ndeleng, nenjo delok, dengok, sawang
102 dengar (mendengar) rungu/krungu ꦫꦸꦔꦸ pireng ꦥꦶꦉꦁ, pidhanget ꦥꦶꦝꦔꦼꦠ꧀ ngrungu rungu, ringi
103 tahu (mengetahui) weruh ꦮꦼꦫꦸꦃ, ngerti ꦔꦼꦂꦠꦶ ngertos ꦔꦼꦂꦠꦺꦴꦱ꧀
weruh eroh/eruh
104 pikir (berpikir) pikir/mikir ꦥꦶꦏꦶꦂ mikir pikir
105 cium (mencium dengan hidung) ambu/ngambu ꦲꦩ꧀ꦧꦸ ngambung ambus, ambu, ambung
106 takut wedi ꦮꦼꦢꦶ ajrih ꦲꦗꦿꦶꦃ wedi wedi, jirih/jerih/jirèh, licik
107 tidur turu ꦠꦸꦫꦸ saré ꦱꦫꦺ, tilem ꦠꦶꦊꦩ꧀ turu turu
108 hidup urip ꦲꦸꦫꦶꦥ꧀ gesang ꦒꦼꦱꦁ urip urip
109 mati mati ꦩꦠꦶ séda ꦱꦺꦢ, tilar donya ꦠꦶꦭꦂꦢꦺꦴꦚ mati mati, matèk
110 bunuh (membunuh) matèni ꦩꦠꦺꦤ꧀ꦤꦶ, pati ꦥꦠꦶ maténi patèn
111 kelahi (berkelahi) gelut ꦒꦼꦭꦸꦠ꧀, tukar padu ꦠꦸꦏꦂꦥꦢꦸ gulet tukar, gelut
112 buru (berburu) godhag ꦒꦺꦴꦝꦒ꧀, buru ꦧꦸꦫꦸ mburu incer
113 pukul (memukul) gepuk ꦒꦼꦥꦸꦏ꧀, gebug ꦒꦼꦧꦸꦒ꧀, ngantem ꦔꦤ꧀ꦠꦼꦩ꧀, nuthuk ꦤꦸꦛꦸꦏ꧀ ngegebug, mukul thuthuk; gepuk
114 potong (memotong) kethok/ngethok ꦏꦼꦛꦺꦴꦏ꧀ ngetok, nugel kethok
115 belah (membelah) sigar/nyigar ꦱꦶꦒꦂ nyigar sigar, paro/paruh, dum
116 tusuk (menusuk) suduk ꦠꦸꦱꦸꦏ꧀, coblos/nyoblos ꦕꦺꦴꦧ꧀ꦭꦺꦴꦱ꧀ nujep, nojos suduk/sunduk, coblos/cubles
117 garuk (menggaruk) corèk ꦕꦺꦴꦫꦺꦏ꧀ nyorét corèt
118 gali (menggali) kedhuk/ngedhuk ꦏꦼꦝꦸꦏ꧀, dhudhuk ꦝꦸꦝꦸꦏ꧀ ngeduk kedhuk, dhudhuk
119 renang (berenang) langi/nglangi ꦭꦔꦶ ngelangi langi
120 terbang abur/mabur ꦲꦧꦸꦂ mabur iber, abur
121 jalan (berjalan) laku/mlaku ꦭꦏꦸ mlaku laku
122 datang teka ꦠꦼꦏ rawuh ꦫꦮꦸꦃ teka teka
123 baring (berbaring) lumah/mlumah ꦭꦸꦩꦃ teturon, nggléléng lumah
124 duduk lungguh ꦭꦸꦁꦒꦸꦃ lenggah ꦊꦔ꧀ꦒꦃ ndodok lungguh/lunggoh, dhemeg
125 diri (berdiri) ngadeg ꦔꦢꦼꦒ꧀ jumeneng ꦗꦸꦩꦼꦤꦼꦁ ngadeg adeg
126 belok (berbelok) mènggok ꦩꦺꦁ​ꦒꦺꦴꦏ꧀ mlekok, mlénggok ènggok
127 jatuh tiba ꦠꦶꦧ dhawah ꦝꦮꦃ tiba, neplukk lugur/lugor, tiba, telpok/tlepok
128 beri (memberi) wènèh/mènèhi ꦮꦺꦤꦺꦃ paring ꦥꦫꦶꦁ, atur ꦲꦠꦸꦂ, caos ꦕꦲꦺꦴꦱ꧀ ngupai, maih kèk, wèh
129 pegang (memegang) cekel/nyekel ꦕꦼꦏꦼꦭ꧀ ngeceg/ceg, nggocéki jekel, jeket, cekel, gecel/gucel, gejeg/gujeg, gecet/gucet
130 peras (memeras) peres/meres ꦥꦼꦉꦱ꧀ meres peres (mêrês)
131 gosok (menggosok) gosok/nggosok ꦒꦺꦴꦱꦺꦴꦏ꧀ nggosok gosok
132 cuci (mencuci) umbah/ngumbahi ꦲꦸꦩ꧀ꦧꦃ ngumbah, basuh, wésuh umbah
133 usap (mengusap) busak/mbusek ꦧꦸꦱꦏ꧀ ngapus buseg, guseg, gusep, gosok
134 tarik (menarik) tarik ꦠꦫꦶꦏ꧀, bateg ꦧꦠꦼꦒ꧀ narik bateg, sendèg
135 dorong (mendorong) surung ꦱꦸꦫꦸꦁ ndorong, nyurung surung, jurung
136 lempar (melempar) uncal ꦲꦸꦚ꧀ꦕꦭ꧀ mbalang uncal, antem, balang
137 ikat (mengikat) cancang ꦕꦚ꧀ꦕꦁ, tali/nalèni ꦤꦭꦺꦤꦶ naléni cancang, iket
138 jahit (menjahit) jait/njait ꦗꦲꦶꦠ꧀ njait jait
139 hitung (menghitung) itung/ngètungi ꦲꦶꦠꦸꦁ ngitung itong, girik
140 kata (berkata) wicara ꦮꦶꦕꦫ, omong/ngomong ꦲꦺꦴꦩꦺꦴꦁ wicanten ꦮꦶꦕꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ ngomong omong
141 nyanyi (bernyanyi) nyanyi ꦚꦚꦶ nembang ꦤꦼꦩ꧀ꦧꦁ nembang, nyanyi nyanyi, nembang
142 main (bermain) dolan ꦢꦺꦴꦭꦤ꧀ dolanan dolin, dolan
143 apung (mengapung) kambang/ngambang ꦏꦩ꧀ꦧꦁ ngambang kambang
144 alir (mengalir) ili/mili ꦲꦶꦭꦶ milih ili
145 beku (membeku) mbeku kaku
146 bengkak (membengkak) abuh ꦲꦧꦸꦃ abuh aboh/abuh
147 matahari srengéngé ꦱꦽꦔꦺꦔꦺ surya ꦱꦸꦂꦪ srengéngé, matahari sengéngé
148 bulan rembulan ꦉꦩ꧀ꦧꦸꦭꦤ꧀, wulan ꦮꦸꦭꦤ꧀ rémbulan, wulan mbulan
149 bintang lintang ꦭꦶꦤ꧀ꦠꦁ bintang linthang
150 air banyu ꦧꦚꦸ toya ꦠꦺꦴꦪ banyu banyu
151 hujan udan ꦲꦸꦢꦤ꧀ jawah ꦗꦮꦃ udan udan
152 sungai kali ꦏꦭꦶ lèpèn ꦭꦺꦥꦺꦤ꧀ kali kali
153 danau tlaga ꦠ꧀ꦭꦒ, ranu ꦫꦤꦸ waduk kedung, telaga, ranu
154 laut segara ꦱꦼꦒꦫ samudra ꦱꦩꦸꦢꦿ segara segara
155 garam uyah ꦲꦸꦪꦃ uyah uyah
156 batu watu ꦮꦠꦸ watu watu
157 pasir wedhi ꦮꦼꦝꦶ wedi wedhi
158 debu bledug ꦧ꧀ꦊꦢꦸꦒ꧀ bledug bledug
159 tanah bumi ꦧꦸꦩꦶ bumi lemah, bumi
160 awan méga ꦩꦺꦒ awan mendhung
161 kabut pedhut ꦥꦼꦝꦸꦠ꧀ kukus kabut
162 langit langit ꦭꦔꦶꦠ꧀ langit langit
163 angin angin ꦲꦔꦶꦤ꧀ angin angin
164 salju salju ꦱꦭ꧀ꦗꦸ salju salju
165 es ès ꦲꦺꦱ꧀ ès ès
166 asap kebul ꦏꦼꦧꦸꦭ꧀, beluk ꦧꦼꦭꦸꦏ꧀ kebul beluk
167 api geni ꦒꦼꦤꦶ geni geni
168 abu awu ꦲꦮꦸ awu awu
169 membakar / terbakar obong/ngobong ꦲꦺꦴꦧꦺꦴꦁ obong obong
170 jalan (nomina) dalan ꦢꦭꦤ꧀, ratan ꦫꦠꦤ꧀ margi ꦩꦂꦒꦶ, radosan ꦫꦢꦺꦴꦱ꧀ꦱꦤ꧀ dalan dalan, ratan, lurung
171 gunung gunung ꦒꦸꦤꦸꦁ arga ꦲꦂꦒ, redi ꦉꦢꦶ gunung gunung
172 merah abang ꦲꦧꦁ abrit ꦲꦧꦿꦶꦠ꧀ abang abang
173 hijau ijo ꦲꦶꦗꦺꦴ ijem ꦲꦶꦗꦼꦩ꧀ ijo ijo
174 kuning kuning ꦏꦸꦤꦶꦁ kuning kuning
175 putih putih ꦥꦸꦠꦶꦃ pethak ꦥꦼꦛꦏ꧀ putih putih/putèh
176 hitam ireng ꦲꦶꦉꦁ cemeng ꦕꦼꦩꦼꦁ ireng ireng
177 malam bengi ꦧꦼꦔꦶ dalu ꦢꦭꦸ bengi bengi, dalu
178 hari / siang dina ꦢꦶꦤ dinten ꦢꦶꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ dina dina, ari
179 tahun taun ꦠꦲꦸꦤ꧀ warsa ꦮꦂꦱ taun taun
180 hangat anget ꦲꦔꦼꦠ꧀ anget anget
181 dingin adhem ꦲꦝꦼꦩ꧀ asrep ꦲꦱꦽꦥ꧀ adem, atis anyep, adhem, atis
182 penuh kebak ꦏꦼꦧꦏ꧀ kebek bek/beg, kebek/kebak
183 baru anyar ꦲꦚꦂ énggal ꦲꦺꦁꦒꦭ꧀ anyar anyar
184 lama / tua lawas ꦭꦮꦱ꧀, suwé ꦱꦸꦮꦺ dangu ꦢꦔꦸ suwé lawas, suwi/suwé
185 baik apik ꦲꦥꦶꦏ꧀ saé ꦱꦲꦺ baik apik
186 buruk ala ꦲꦭ, èlèk ꦲꦺꦭꦺꦏ꧀ awon ꦲꦮꦺꦴꦤ꧀ blésak èlèk
187 busuk bosok ꦧꦺꦴꦱꦺꦴꦏ꧀ bosok bosok
188 kotor reged ꦉꦒꦼꦢ꧀ kotor rusuh/rusoh, reged, rumbuk
189 lurus lempeng ꦊꦩ꧀ꦥꦼꦁ lempeng lempeng
190 bulat bunder ꦧꦸꦤ꧀ꦢꦼꦂ bunder bunder
191 tajam landhep ꦭꦤ꧀ꦝꦼꦥ꧀, luncup ꦭꦸꦚ꧀ꦕꦸꦥ꧀ landep landhep
192 tumpul bujel ꦧꦸꦗꦼꦭ꧀, kethul ꦏꦼꦛꦸꦭ꧀ ketul, bedud bunggel, kethul
193 licin lunyu ꦭꦸꦚꦸ lunyu lunyu, licin
194 basah teles ꦠꦼꦊꦱ꧀ teles teles
195 kering garing ꦒꦫꦶꦁ garing garing
196 betul bener ꦧꦼꦤꦼꦂ leres ꦊꦉꦱ꧀ bener bener
197 dekat cedhak ꦕꦼꦝꦏ꧀ celak ꦕꦼꦭꦏ꧀ parek pareg, cedhek
198 jauh adoh ꦲꦢꦺꦴꦃ tebih ꦠꦼꦧꦶꦃ adoh adoh
199 kanan tengen ꦠꦼꦔꦼꦤ꧀ tengen tengen
200 kiri kiwa ꦏꦶꦮ kiwé kiwa
201 di ing ꦲꦶꦁ ning nang, nak/nuk, ndhik, ndhuk/ndhuluk
202 dalam (nomina) jero/njero ꦗꦼꦫꦺꦴ lebet ꦊꦧꦼꦠ꧀
jero jero
203 dengan karo ꦏꦫꦺꦴ kelawan ꦏꦼꦭꦮꦤ꧀ bari ambi, ambik/mbik, mbarèk
204 dan lan ꦭꦤ꧀ kaliyan ꦏꦭꦶꦪꦤ꧀ karo ambi, ambik/mbik, mbarèk
205 kalau yen ꦪꦺꦤ꧀ menawi ꦩꦼꦤꦮꦶ lamon, baka nik, lik
206 karena amarga ꦲꦩꦂꦒ amargi ꦲꦩꦂꦒꦶ sebab, kenang merga, polahé, lakaré
207 nama jeneng ꦗꦼꦤꦼꦁ, aran ꦲꦫꦤ꧀ asma ꦲꦱ꧀ꦩ aran aran, jeneng

Bibliografi

Lihat pula

Daftar Swadesh
BelandaBretonEsperantoFinlandiaInggrisItaliaJepangJermanLatinMadagaskarPrancisRusiaSpanyolSwediaThaiTionghoaVietnam
Bahasa-bahasa di Indonesia:
AcehBaliAmbonBaduiBanjar – Batak (KaroToba) – Betawi (Ora) – BugisGorontaloJawaKangeanLematangMaduraMakassarMelayuMinangkabauMunaMusiNiasPalembangRejangSasakSelayarSunda (TangerangIndramayu)